Показания и противопоказания за лечение

Групи заболявания, показани за лечение в "СБР - ВИТА”ЕООД клон Поморие:


1. Заболявания на опорно-двигателния апарат

 • ревматоиден артрит; възпалителни полиартропатии;
 • коксартроза; гонартроза, периартрит, епикондилит;
 • вертеброгенни заболявания-анкилозиращ спондилит, спондилоза и възпалителни спондилопатии, увреждане на междупрешленни дискове във всички отдели на гръбначния стълб, следоперативни състояния;
 • последици от травми (фрактура, изкълчване, навяхване и разтягане) на горен и долен крайник;
 • последици от травми на мускули и сухожилия на горен и долен крайник;
 • състояние след алопластика на стави,
 • полиартроза;
 • кристалоидни артропатии и други специфични артропатии – подагрозни, псориатични и други;
 • контрактури на стави;
 • вродени аномалии и деформации на костно-мускулната система;
 • състояния след травми и фрактури.

2. Заболявания на периферната нервна система:

 • невропатии от различно естество; диабетна полиневропатия;
 • невралгия на троичния нерв и лицевия нерв;
 • увреждане на нервни коренчета и плексуси; дискова болест;
 • мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения, седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;
 • мононевропатии на горен крайник – синдром на карпален канал, увреждания на медианния, лакетния и лъчевия нерви;
 • множествени полиневрити;
 • последици от травми на горен и долен крайник.

3. Заболявания на женската и мъжка полова система:

 • хронични заболявания на женската и мъжката полова система.

4. Заболявания на дихателната система:

 • хронични синуити, бронхити, неусложнена астма и др.

5. Заболявания на кожата:

 • псориазис вулгарис, атопични дерматити и невродермити, състояния след изгаряне-келоиди, ръбци и др.

 

Противопоказания за лечение в лечебното заведение:

 • всички заболявания в остър стадий;
 • инфекциозни заболявания;
 • преживян инфаркт на миокарда,ритъмни и проводни нарушения на сърцето;
 • хипертонична болест III ст.;
 • сърдечна недостатъчност ІІ–III степен по NYHA;
 • имплантиран кардиостимулатор /пейсмейкър/;
 • аневризма на сърцето, аортата и мозъчните съдове;
 • слединсултни състояния, мозъчна атеросклероза;
 • злокачествени и доброкачествени новообразувания;
 • туберкулоза;
 • декомпенсирани нефропатии и хидронефрози; чернодробна цироза;
 • флеботромбоза, тромбофлебит;
 • психични заболявания и епилепсия;
 • бременност.

 

 

Горе