Уважаеми пациенти, уведомяваме Ви, че от 15 юни 2022 г.  "СБР-ВИТА" приема пациенти по клинична пътека

№267 - „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“

Заповядайте! Вашето здраве е наш приоритет!

Хронични заболявания на дихателната система

  • хронични синуити
  • ХООБ
  • състояния след чести пневмонии
  • пневмокониози и др.
Горе