Заболявания на периферната нервна система

  • невропатии от различно естество;диабетна полиневропатия;
  • невралгия на троичния нерв и лицевия нерв;
  • увреждане на нервни коренчета и плексуси ;дискова болест;
  • мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения, седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;
  • мононевропатии на горен крайник – синдром на карпален канал, увреждания на медианния, лакетния и лъчевия нерви;
  • множествени полиневрити;
  • последици от травми на горен и долен крайник с неврологична симптоматика

 

 

Горе