default-logo

stethoscope_medium

– Лекарски прегледи и консултации;

– Медицински манипулации;

– Функционални изследвания: 

        * ЕКГ   и  измерване на кръвно налягане.