default-logo

 

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

– Неврити и невралгии от инфекциозно, токсично или травматично естество;

– Дискова болест;

– Радикулити;

– Други заболявания на периферната нервна система.