default-logo

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

– Травматични заболявания: състояния след фрактури, луксации, дисторзии, конфузии;

-Дегенеративни ставни заболявания: остеоартрози – всички форми, стадии и локализации, остеохондрози.

– Възпалителни ставни и мускулни заболявания.