Светлолечение

  • ултравиолетово облъчване (УВО) с кварцова лампа;
  • облъчвания с източници на инфрачервени и видими лъчи.
Горе