default-logo

Д-р Димитрова Костова

Николина Асенова

Медицински сестри

 

 • Приемно-консултативен кабинет;

  Медицинска регистратура

 • Медицинска регистратура;

 • Функционално-консултативен кабинет;

 • Манипулационна;

 • Медицински секретар;

 • Санитарен пропуск;

 • Изолатор.

 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРА  – Николина Асенова 

Николина Асенова

 • Завършено висше образование – сте­пен бакалавър по „Управление здравни грижи“;

 • Работи в Болница „ВИТА” от 12.05.1997 година.

       

Д-р Димитрова Костова

 Д-р Димитрова Костова Началник Консултативно-диагностичен блок и Приемно-консултативен кабинет

 • Завършено висше медицинско обра­зование, специалност „физиотерапия, курортология и рехабилитация”.

 • Работи в Болница „ВИТА” от 27.09.2004 година.

 

Медицински сестри

Медицински сестри