default-logo

ПАРТНЬОРИ, С КОИТО БОЛНИЦА “ВИТА” РАБОТИ

  • Министерство на отбраната – по ежегодно сключен договор;

  • Прокуратурата на Република България – по договор;

  • Здравно-осигурителна компания “Надежда” – по договор;

  • Други партньори;

  • Свободен прием на български и чуждестранни граждани, по утвърден от Управителя ценоразпис.