ТРАДИЦИЯ И ГРИЖА В ОБЛАСТТА НА ФИЗИКАЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА В “СБР-ВИТА” ЕООД

 

  • Търговско дружество със 100% държавна собственост, като едноличен собственик на капитала е държавата с принципал министъра на отбраната.
  • Важен фактор в структурата на лечебните заведения в България за специализирана болнична профилактика и рехабилитация на значимите и инвалидизиращи заболявания.
  • Разположена на брега на морето и поморийското езеро, в район богат на естествени лечебни фактори –лиманна кал, луга, рапа, морска вода и оздравителен микроклимат.
  • Болницата е регистрирана по закона за лечебните заведения и акредитирана за осъществяване на лечебна дейност по физикална и рехабилитационна медицина.

"Специализирана болница - ВИТА” ЕООД осъществява изключително активно дейността си за осъществяване на болнична помощ за лица, нуждаещи се от физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнеoлечение, калолечение и климатолечение, за пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, дихателната и репродуктивната полова система, както и при някои хронични кожни заболявания.

Уважаеми пациенти, уведомяваме Ви, че от 15 юни 2022 г.  "СБР-ВИТА" приема пациенти по клинична пътека

№267 - „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“

Заповядайте! Вашето здраве е наш приоритет!

tr

Горе