Екип

В "СБР - ВИТА" ЕООД работят висококвалифицирани лекари-специалисти по:

  • физикална и рехабилитационна медицина;
  • нервни болести;
  • вътрешни болести,
  • отлично обучени кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри,акушерка, както и помощен медицински и немедицински персонал.

Д-р Лиляна Паликарева-Маноилова - началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Лиляна Паликарева-Маноилова - началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Лиляна Паликарева-Маноилова - началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Лиляна Паликарева-Маноилова - началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ценка Славчева - лекар ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ценка Славчева - лекар ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ценка Славчева - лекар ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ценка Славчева - лекар ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Стефка Димитрова - лекар ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Стефка Димитрова - лекар ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Стефка Димитрова - лекар ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Стефка Димитрова - лекар ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ермила Димитрова  - специалист невролог
д-р Ермила Димитрова - специалист невролог
д-р Ермила Димитрова - специалист невролог
д-р Ермила Димитрова  - специалист невролог
д-р Димка Минева - специалист вътрешни болести и кардиология
д-р Димка Минева - специалист вътрешни болести и кардиология
д-р Димка Минева - специалист вътрешни болести и кардиология
д-р Димка Минева - специалист вътрешни болести и кардиология
Д-р Силвия Стайкова - специалист физикална медицина и рехабилитация
Д-р Силвия Стайкова - специалист физикална медицина и рехабилитация
Д-р Силвия Стайкова - специалист физикална медицина и рехабилитация
Д-р Силвия Стайкова - специалист физикална медицина и рехабилитация
Екип
Екип
Екип
Екип
Лекарски екип
Лекарски екип
Лекарски екип
Лекарски екип
Медицински секретар -  Н. Асеникова
Медицински секретар - Н. Асеникова
Медицински секретар - Н. Асеникова
Медицински секретар -  Н. Асеникова
гл.м.с.Теодора Боева
гл.м.с.Теодора Боева
гл.м.с.Теодора Боева
гл.м.с.Теодора Боева
Резервации
Резервации
Резервации
Резервации
Екип
Екип
Екип
Екип
Екип
Екип
Екип
Екип
 м.с.Скумова
м.с.Скумова
м.с.Скумова
 м.с.Скумова
Рехабилитатори и кинезитерапевти в секции по кинезитерапия и апаратна физиотерапия
Рехабилитатори и кинезитерапевти в секции по кинезитерапия и апаратна физиотерапия
Рехабилитатори и кинезитерапевти в секции по кинезитерапия и апаратна физиотерапия
Рехабилитатори и кинезитерапевти в секции по кинезитерапия и апаратна физиотерапия
Кинезитерапия
Кинезитерапия
Кинезитерапия
Кинезитерапия
Водолечение
Водолечение
Водолечение
Водолечение
Екип
Екип
Екип
Екип
Калолечители
Калолечители
Калолечители
Калолечители

 

Горе