Екип

В "СБР - ВИТА" ЕООД работят висококвалифицирани лекари-специалисти по:

  • физикална и рехабилитационна медицина;
  • нервни болести;
  • вътрешни болести,
  • отлично обучени кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри,акушерка, както и помощен медицински и немедицински персонал.

Д-р Лиляна Паликарева-Маноилова - началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Лиляна Паликарева-Маноилова - началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Лиляна Паликарева-Маноилова - началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Лиляна Паликарева-Маноилова - началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина
д-р Мария Георгиева-лекар-невролог към Диагностично-консултативен блок
д-р Мария Георгиева-лекар-невролог към Диагностично-консултативен блок
д-р Мария Георгиева-лекар-невролог към Диагностично-консултативен блок
д-р Мария Георгиева-лекар-невролог към Диагностично-консултативен блок
д-р Ценка Славчева-лекар-ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ценка Славчева-лекар-ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ценка Славчева-лекар-ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ценка Славчева-лекар-ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Стефка Димитрова-лекар-ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Стефка Димитрова-лекар-ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Стефка Димитрова-лекар-ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Стефка Димитрова-лекар-ординатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина
д-р. Любомир Димитров-лекар специалист
д-р. Любомир Димитров-лекар специалист "Физикална и рехабилитационна медицина
д-р. Любомир Димитров-лекар специалист "Физикална и рехабилитационна медицина
д-р. Любомир Димитров-лекар специалист
Елга Георгиева - главна медицинска сестра
Елга Георгиева - главна медицинска сестра
Елга Георгиева - главна медицинска сестра
Елга Георгиева - главна медицинска сестра
Медицински секретар -  Н. Асеникова
Медицински секретар - Н. Асеникова
Медицински секретар - Н. Асеникова
Медицински секретар -  Н. Асеникова
Екип
Екип
Екип
Екип
Регистратура
Регистратура
Регистратура
Регистратура
Екип
Екип
Екип
Екип
 м.с.Скумова
м.с.Скумова
м.с.Скумова
 м.с.Скумова
Рехабилитатори и кинезитерапевти в секции по кинезитерапия и апаратна физиотерапия
Рехабилитатори и кинезитерапевти в секции по кинезитерапия и апаратна физиотерапия
Рехабилитатори и кинезитерапевти в секции по кинезитерапия и апаратна физиотерапия
Рехабилитатори и кинезитерапевти в секции по кинезитерапия и апаратна физиотерапия
Кинезитерапия
Кинезитерапия
Кинезитерапия
Кинезитерапия
Водолечение
Водолечение
Водолечение
Водолечение
Калолечители
Калолечители
Калолечители
Калолечители

 

Горе