Уважаеми пациенти, уведомяваме Ви, че от 15 юни 2022 г.  "СБР-ВИТА" приема пациенти по клинична пътека

№267 - „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“

Заповядайте! Вашето здраве е наш приоритет!

Програма „Бронхо-здраве”- при хронични заболявания на дихателната система

Показания:

При хронични възпалителни и алергични заболявания на дихателните пътища и синусите:

  • синуити,
  • фарингити,
  • трахеити,
  • бронхити,
  • състояние след пневмонии, ХОББ и др.

Програмата се назначава индивидуално след лекарски преглед.

1. Инхалации с поморийска луга.
2. Хелиотерапия и таласотерапия /слънце и морелечение/.
3. Магнитотерапия.
4. Лазертерапия.
5. Солен басейн.
6. Дихателна ЛФК.

Горе