default-logo

     

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ПАКЕТИ

В “Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА”-ЕООД-клон Поморие

считано от 02.01.2020г.

КАТЕГОРИЯ 

НАСТАНЯВАНЕ

КОМПЛЕКСНА  ЦЕНА  ПО  „ЗДРАВЕН  ПАКЕТ”  ЗА  ЕДНО  ЛЕГЛО
ПАЦИЕНТИ   НА СВОБОДЕН ПРИЕМ КОНТИНГЕНТИ   МО
Военнослужещи и чл.семейства;  цив.служители МО и чл. на семейства; 

пенсионирани военнослужещи и чл.на семейства;                                                   

 членове на семействата на ветераните,  военноинвалидите и военнопострадалите;

 резервисти за времето на разположение за активна служба

 
Военноинвалиди,
Военнопострадали
Активен сезон Неактивен сезон “КП+” Нощувка цивилни Активен сезон Неактивен сезон Нощувка МО Активен сезон Неактивен сезон
01.06.-30.09. 01.10.-31.05.   Активен сезон         01.06-30.09. Неактивен сезон     01.10-31.05. 01.06.-30.09. 01.10.-31.05. Активен сезон         01.06-30.09. Неактивен сезон     01.10-31.05. 01.06.-30.09. 01.10.-31.05.
1. Апартамент  – две    легла 56.00 48.00 43.00 44.00 39.00 48.00 43.00 38.00 33.00 14.00 12.00
2. Апартамент  А1 – 57.00 52.00 47.00 47.00 42.00 50.00 45.00 40.00 35.00
две легла
3. Студио7ВИП  -две легла 57.00 47.00 42.00 42.00 37.00 50.00 45.00 40.00 35.00
4. Студио – 52.00 47.00 42.00 40.00 35.00 45.00 38.00 35.00 28.00 13.00 12.00
 две легла
5. Стая с две легла- изток 50.00 45.00 40.00 38.00 33.00 38.00 33.00 28.00 23.00 12.00 11.00
6. Стая с две легла –запад 45.00 40.00 35.00 33.00 28.00 35.00 30.00 25.00 20.00 11.00 10.00

 

 1. Цените са в лева,за един ден болничен престой и включват: здравен пакет /разходите за нощувка, медицинско обслужване и до 3бр.лечебни процедури – кал, тангентор или частичен масаж – по избор в неактивния сезон,назначени от лекар +разходите  за  лечебно хранене/закуска,обяд и вечеря/.Медицински процедури се  назначават при  минимум престой  от 5 дни. Медицинският пакет може да бъде ползван до 15 дни годишно от контингенти на МО.
 2. Всички допълнителни процедури извън  здравния пакет, както и всички  масажни и релаксиращи процедури, изписани по желание  на пациента,се  заплащат  без  намаление по  действащия към момента ценоразпис  на болницата,утвърден  от Управителя.
 3. До три дни престой могат да се приемат пациенти само с такса за нощувка. Хранене и лечебни процедури по желание се извършват по утвърдените ценоразписи.
 4. Калолечебните процедури от 01.05. до  30.09. се  заплащат,  с изключение   на  калния плаж.
 5. 5. При желание за  единично  настаняване в  помещение с две легла, второто легло се заплаща  70% от  комплексната цена за  съответния  контингент  пациент, за  съответната   категория помещение.
 6. 6. При ползване на помещение от  различни категории  пациенти, всеки от  тях  заплаща цена  на ден  според своята категория.
 7. „КП+” – пациенти постъпили по КП, желаещи да удължат престоя си преди или след КП заплащат префенциални цени, описани в колона К+.
 8. 8. Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25% от стойността на  медицинския пакет, който ползват.
 9. 9. Всички категории пациенти заплащат застраховка за злополука и кражба в размер на 1лев на ден, с изключение на пациентите по Клинична пътека, които заплащат застраховка по желание.
 10. 10. При желание на  пациента  да ползва  охраняем паркинг се заплаща такса паркинг от  00лв. с ДДС на ден. Паркинга е безплатен за военноинвалиди и военнопострадали.
 11. 11. Пациентите внасят депозити за :

–   ключ-ключодържател  в размер на 5.00 лв. в мед.регистратура ,

–   дистанционно за паркинг – 20.00 лв. при  охраната .

*Депозитите  се възстановяват след  връщане  на  ключ-ключодържателя  и  дистанционното за паркиране в деня на напускане на  болницата.

 1. 12. Ветераните от войните и техните придружители се настаняват за лечение в болницата безплатно, един път  годишно, но не повече от 14/четиринадесет /дни.
 2. 13. При групови резервации цените търпят корекции, съгласувани с Управителя на болницата.
 3. 14. Всички помещения за настаняване имат тераси към морето или езерото и са оборудвани с телевизор, хладилник, климатик, собствен санитарен възел и безплатен WI-FI.

15.Считано от 01.10.2020г. отпада ценоразписа за неактивен сезон. Остават в действие цените за активен сезон.