default-logo

        Всички пациенти, независимо от кой контингент са, са длъжни да извършват предва­рителна резервация в Болница “ВИТА” два месеца преди датата на приемане на следните телефони и адреси:

  • Поморие 8200
    ул. “Проф. Парашкев Стоянов” 12

  • Факс: 0596 / 2 20 55

  • e-mail: vita_pomorie_reg@abv.bg,

  • vita_pomorie@abv.bg

  • URL: http: www.vita-pomorie.com

  • За указания и консултации на тел: 0596 / 2 20 79,  0596 / 2 20 55

     Десет дни преди датата на приема всички пациенти са длъжни да потвърдят предва­рителната си резервация и да направят окончателна резервация за своето приемане. Тези, които не потвърдят това, отпадат от резервационния дневник.