default-logo

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ В “Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА”-ЕООД-клон Поморие:

• Кадрови военнослужещи, граждански лица, работещи в МО, представят удостоверение за самоличност, удостоверение за работа в МО и медицински талон с регистрирана диагноза от лекуващия лекар;

• Офицерите и сержантите от резерва представят удостоверение за самоличност, удосто­верение за прослужени най-малко 20 години в БА, медицински талон – направление от лекуващия (семейния) лекар;

  • Членовете на семействата – представят удостоверение за самоличност, медицински талон от лекуващия лекар и удостоверение, че са член на семейство на военнослужещ или такъв от резерва;

  • Пациентите, ползващи долекуване и рехабилитация в “Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА”-ЕООД-клон Поморие по КП № 241 и 244, в зависимост от заболяването представят документи /съгласно указанието в линковете/.

  • Българските и чуждестранните граждани на свободен прием представят удостоверение за самоличност, медицински талон – направление от лекуващия (семейния) лекар;

  • Ветерани от Отечествената война и военноинвалиди – представят съответния документ, издаден от МО или от Военния архив и талон – направление за долекуване и рехабилитация от лекуващия лекар, както и удостоверение за самоличност.