default-logo

     Болница “ВИТА” приема пациенти за долекуване, продължително лечение, рехабилитация и профилактика от цялата страна и чужбина без ограничение.

     Необходимо условие за постъпване на хронично болни пациенти е медицински талон-направление от лекуващия лекар с изяснена диагноза.

      Желаещите да проведат профилактично престой и почивка. представят само лични документи.

      Няма ограничения за престоя.

     Всички пациенти, които са контингент на МО (кадрови военнослужещи, граждански лица в МО, офицери и сержанти от резерва, както и членовете на техните семейства) ползват преференции:

– Заплащат 50% от стойността на нощувките;
– Ползват безплатни медицински процедури.

       В Болница “ВИТА” се приемат за лечение и рехабилитация и ветерани от Отечествената война, както и военно-инвалиди в неактивните сезони (от септември до май), съгласно действащите закони, като заплащат 25% от реалните разходи за тяхното лечение.

     Резервациите за постъпване на пациенти в Болница “ВИТА” се приемат лично от пациентите, в медицинска регистратура два месеца преди датата на постъпване. Окончателно потвърждаване – до 15 дни от датата на постъпване. При липса на потвърждение – резервацията отпада.