default-logo

  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ    ЗА   КАЛОЛЕЧЕНИЕ В

“Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА”-ЕООД-клон Поморие

 

 1. ОСТЪР СТАДИЙ   НА   ВСИЧКИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ

 2. ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 3. СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ  II-III СТЕПЕН

 4. ПРЕЖИВЯН ИНФАРКТ  НА  МИОКАРДА

 5. РИТЪМНИ И  ПРОВОДНИ  НАРУШЕНИЯ  НА   СЪРЦЕТО

 6. СТЕНОКАРДИЯ

 7. ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ  III СТАДИЙ

 8. АНЕВРИЗМА НА СЪРЦЕТО , АОРТАТА  И  МОЗЪЧНИТЕ СЪДОВЕ

 9. СЛЕДИНСУЛТНИ СЪСТОЯНИЯ ,  МОЗЪЧНА СКЛЕРОЗА

 10. ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ И  ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ  НОВООБРАЗУВАНИЯ

 11. ВАРИЦИ

 12. ТИРЕОТОКСИКОЗА

 13. ИМПЛАНТИРАН КАРДИОСТИМУЛАТОР

 14. НЕФРИТИ ,НЕФРОЗИ

 15. ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА

 16. ЧЕСТО ПОВТАРЯЩИ СЕ КРЪВОИЗЛИВИ

 17. ДИСЕМИНИРАНА СКЛЕРОЗА  И  МИЕЛОПАТИИ

 18. ДЕКОМПЕНСИРАН ЗАХАРЕН  ДИАБЕТ  С  УСЛОЖНЕНИЯ

 19. КОЖНИ ИНФЕКЦИИ   И   ВЕНЕРИЧЕСКИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ

 20. ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  И   ЕПИЛЕПСИЯ

 21. БРЕМЕННОСТ