Свободен прием

Пациентите, които искат да постъпят за лечение в "СБР-ВИТА" ЕООД на свободен прием, трябва да представят следните документи:

1. Медицинско направление (бл. МЗ № 119/98 /”зелен талон”/), издадено от общопрактикуващ лекар - представя се при постъпването в болницата с отразени заболявания (основно и придружаващи).
2. Медицинска документация, ако има такава.
3. Документ за самоличност /лична карта, карта на чужденец/.
4. При постъпване в болницата на свободен прием с цел профилактика, пациентите представят само лични документи.

 

Горе