default-logo
  • Секция по кинезитерапия и рехабилитация;

  • Секция по апаратна физиотерапия ;

  • Секция по калолечение, водолечение и луголечение

Д-р Мария Георгиева

  • Завършва ВМИ- Пловдив;

  • Придобити специалности „Нер­вни болести,, и „Физиотерапия и курортология,,;

  • От 2008 г. работи в Болница „ВИТА“.

Д-р Цветанова

Тихомир ЯКИМОВ – Кинезитерапевт, Завеждащ секция по кинезитерапия, рехабилитация, апаратна физиотерапия и балнеология.

  • Завършва Русенски Универ­ситет, спеиааност „Кинезите­рапия“;

  • Работи в Болница „ВИТА“ от 01.04.2010г.