default-logo

 

  • Секция по профилактика.

В отделението се лекуват пациенти със заболявания на дихателната система:

  • Хронични бронхити;

  • Състояния след пневмонии;

  • Бронхиална астма;

  • Алергични заболявания на дихателната система.