default-logo
  • Програма за долекуване, рехабилитация и профилактика на кадрови военнослужещи, цивилни служители и работници в МО, и членове на техните семейства;

  • Програма за долекуване, рехабилитация и профилактика на офицери и сержанти от резерва;

  • Програма за долекуване и рехабилитация на ветерани от Отечествената война;

  • Програма за долекуване и рехабилитация на военноинвалиди;

  • Програма за долекуване, рехабилитация и профилактика на военнослужещи от БА, участващи в задгра­нични мисии;

  • Медицинска програма за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на граждани на свободен прием.

    Пациентите, ползващи посочените по-горе програми, ползват различни преференции, за чийто размер и обхват е необходимо да получат допълнителна информация от Болницата. От потребителска такса са освободени следните категории пациенти: вижте тук!

    Всички пациенти, независимо от кой контингент са и по коя програма се лекуват в “Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА”-ЕООД-клон Поморие, задължително плащат по 0,50 лв. застраховка /с изключение на тези, които са по Клинична пътека/.