default-logo
  • Кадрови военнослужещи;

  • Граждански лица, работещи в МО;

  • Членове на семействата на военнослужещите и гр. лица, работещи в МО;

  • Офицери и сержанти от резерва;

  • Военноинвалиди и ветерани от войните;

  • Здравно осигурени български граждани – ползващи лечение по Клинични пътеки на Здравната каса;

 •   Български граждани, работещи по трудови договори и осигурени по НОИ – ползващи рехабилитация и профилактика по програмите на НОИ /в случаите, когато Болница “ВИТА” има сключен договор с НОИ/;

•   Цивилни български и чуждестранни граждани на свободен прием.