default-logo

Предлагаме още:

  •  Открит охраняем паркинг за ЛМПС;

  • Повикване на такси;

  • Факс и телефонни услуги;

  • Интернет достъп;

  • Съхраняване на ценности;

  • Провеждане на тържества, чествания, празници и други мероприятия в Кафе-клуба.